Kreta 2007Urodziłem się w Siedlcach w 1977 roku. Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (matura w 1996 roku). W latach 1996-2002 studiowałem na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Po ukończeniu studiów przez ponad rok odbywałem staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. W latach 2004-2009 specjalizowałem się w dziedzinie psychiatrii w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jednocześnie pracowałem w Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego i Pogotowiu Ratunkowym przy SPZOZ w Łukowie.

Od stycznia 2009 roku mieszkam w Kraśniku Fabrycznym. 13 października 2009 roku zdałem z wynikiem bardzo dobrym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.

Od grudnia 2009 roku prowadzę PRYWATNĄ SPECJALISTYCZNĄ PSYCHIATRYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ na terenie powiatu kraśnickiego.

Od stycznia 2011 współpracuję z NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień Pani mgr Elżbiety Bosowskiej w Kraśniku.

Od 2010 do 2015 roku byłem powoływany jako biegły sądowy przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim. Od listopada 2013 do końca 2014 roku byłem konsultantem psychiatrą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prawnie (gm. Józefów nad Wisłą), zaś od grudnia 2013 do grudnia 2015 roku konsultowałem psychiatrycznie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Matczynie k. Bełżyc.

Od lipca 2014 roku kieruję Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym przy SPZOZ Kraśnik.

Spektrum moich zainteresowań zawodowych obejmuje w szczególności tematykę zaburzeń psychosomatycznych czyli problemy z pogranicza psychiatrii, chorób wewnętrznych i neurologii, fascynuje mnie psychoneuroimmunologia.

Interesuję się tzw. medycyną alternatywną: dietetyką, ziołolecznictwem i różnymi formami suplementacji witaminowo-mineralnej. Jestem licencjonowanym konsultantem w zakresie medycyny komórkowej.

Przebieg mojej dotychczasowej kariery zawodowej