Porada psychiatryczna w przychodni 100 PLN
Pierwszorazowa konsultacja psychiatryczna dla pacjentów NZOZ,
Terapia Uzależnień mgr Elżbiety Bosowskiej
0 PLN
Wizyta domowa na terenie miasta i gminy Kraśnik 200 PLN

Od 30.11.2018 możliwość płatności za usługi kartą płatniczą.