Porada psychiatryczna w przychodni 100 PLN
Pierwszorazowa konsultacja psychiatryczna dla pacjentów NZOZ,
Terapia Uzależnień mgr Elżbiety Bosowskiej
0 PLN
Wizyta domowa na terenie miasta i gminy Kraśnik 200 PLN