Bacz na dzień dzisiejszy,
gdyż na nim polega życie
zawiera się w nim istota życia, samego życia:
realność i prawda istnienia,
błogosławieństwo wzrostu,
moc działania,
blask siły…

Wczoraj bowiem jest jeno snem,
jutro zaś jedynie wizja;
lecz każde dobrze przeżyte dzisiaj
sny wczorajsze przesyca szczęściem,
a w jutrzejsze wizje tchnie nadzieje.

Patrz przeto na dzień dzisiejszy, patrz uważnie.